راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


تو همه دنیامی

خدایا خیلی وقته باهات درست و حسابی خلوت نکردم ببخش ک گاهی ازت غافل میشم میدونم منم مث خیلی از بندگان بی معرفتم اما چه کنم ذهنم حسابی درگیر درسا و کنار اومدن با جو جدید و دوری وتنهایی خانوادمه گاهی حتی خودمم فراموش میکتم... خدایا کمگم کن انقد ذهنم درگیر نباشه دلم برای ارامش اغوش پدرم برای دستان نوازشگر مادرم تنگیده ... خدایا کاری کن ک انقد تورو نزدیک ب خودم حس کتم ک تلخی بعضی چیزا رو اصن حس نکنم... دوست دارم بهترینمبرچسب ها:
منبع مطلب